Roto NT Designo – Otváravo-sklopné kovanie pre plastové a drevené okná bez viditeľných pántov


Pekné a komfortné : 100° uhol otvorenia.

Zákazník máva vždy vysoké požiadavky – tak na dizajn, ako aj na funkčnosť užívania. Takže: čím menej je kovanie viditeľné, tým lepšie. Viditeľné diely kovania narúšajú harmonickú líniu okna. V tomto otvára nové možnosti Roto NT Designo. Okno je možné otvoriť maximálne v 100 stupňovom uhle a vďaka tomu ponúka Roto NT Designo naším zákazníkom nerušený výhľad. Všetky rámové aj krídlové diely kovania sú zvonka neviditeľné. Okenné krídlo je vďaka nastavovacím skrutkám trojdimenzionálne nastaviteľné. Požiadavky na údržbu sú veľmi nízke, nakoľko sa malé nádržky so špeciálnym mazivom starajú o neustále premazávanie pohyblivých dielov a tým znižujú ich opotrebovanie.

Váha krídla až do 130 kg.

Základné kovanie Roto NT Designo je použiteľné do 80 kg váhy krídla. Ale jediným jednoduchým doplnením, zvonka taktiež neviditeľného dielu kovania sme schopný zvýšiť nosnosť základného kovania Roto NT Designo na 130 kg váhy krídla. Výhodou je, že pri stavbe projektov s ťažkými, veľkoplošnými oknami a dverami ich je možné vyhotoviť s tým istým kovaním.

Nová bezpečnostná koncepcia.

Závesy Roto NT Designo sú konštruované z malých, kompaktných dielov. Vďaka tomu ostáva veľa miesta na doplnkové bezpečnostné diely, s ktorými je možné dosiahnuť úroveň bezpečnosti WK2. Poistka proti vyveseniu je od výroby integrovaná v rohovom závese, ktorá zabraňuje náhodnému vyveseniu krídla. Nový „T” uzatvárací diel na krídlovej nožnici taktiež zabezpečuje vysokú bezpečnosť.

Modulárna koncepcia zjednodušuje montáž.

Roto NT Designo je dokonale kompatibilný s dielmi Roto NT. Vďaka tomu sa dajú vo významnej miere znížiť náklady na montáž. Ďalšími prednosťami sú typizované diely a nízke nároky na skladový priestor. Ručná montáž Roto NT Designo je veľmi jednoduchá. Kovanie treba jednoducho umiestniť nadoraz do rohu rámu, týmto je vylúčená nutnosť používania šablón a zároveň vylučený zdroj možných chýb. Na stavbe postačuje jediná osoba pri osadení krídla do rámu.

Automatizovateľné okovanie krídiel.

Tak isto, ako pri Roto NT aj v prípade Roto NT Designo je možné automatizované okovanie krídiel. Vďaka modulárnej koncepcii netreba počas automatizovaného okovávania prerušovať výrobný proces, keď dochádza ku kombinácii dvoch typov kovania.