Nové Roto Patio Life


Patio Life je nová definícia pojmu zdvižno-posuvné systémy. Nové kovanie nám ušetrí zdvíhanie krídla, ktoré bolo doteraz nepohodlné a ťažké. Veľké zdvižno-posuvné plochy – do 300 kg váhy krídla – sú odteraz ovládateľné s hravou ľahkosťou. Patio Life umožňuje montáž krídiel so šírkou krídla 760 - 3235 mm a výškou krídla 690 – 2670 mm. Zaujímavosťou Patio Life systému je, že vodorovné tesniace elementy sú ovládané kľučkou, vďaka tomu je možné dosiahnuť nevídané tesnenie. Táto inovatívna technológia otvára úplne nové perspektívy a ponúka doteraz nepredstaviteľné pohodlie.

Zdvíhať treba len tesnenie.

Pri tradičnom kovaní sa veľkoplošné zdvižno-posuvné krídla ťažko otvárajú. Predtým než dvere alebo okno odsunieme nabok, treba zdvihnúť celé krídlo. Vďaka výnimočnému technickému riešeniu Patio Life je tento pohyb zbytočný. Pretože pri otvorení treba zdvihnúť iba tesnenie, potom ho stačí jednoducho spustiť naspäť pri zatváraní a to všetko vykonávame jednoduchým pohybom kľučky. S týmto pohodlným technickým riešením je Roto ďalší krok pred konkurenciou.

Skryté štrbinové vetranie.

Nápadité a veľmi pohodlné: Pri otočení kľučky o 180° sa stiahne horné vodorovné tesnenie posuvného krídla, vďaka čomu vznikne jednoduché štrbinové vetranie a takto sa do bytu nedostane dážď, ani hmyz, ani iné nečistoty. Pohodlné a bezpečné riešenie aj v prípade dlhodobej neprítomnosti.

Nový energeticky úsporný komfortný prah.

Prah je vyrábaný zo špeciálneho izolačného materiálu, Ktorý znižuje tepelné straty a zabraňuje vzniku nežiaducich tepelných mostov. Obidva obrázky ukazujú, že vnútorná teplota sa pri prahu pohybuje okolo +10°C, aj vtedy keď vonkajšia teplota dosiahne –15°C. Výhodou toho je, že sa nekondenzuje vlhkosť.

Bezbariérový prechod.

Tradičné prahy skrývajú v sebe potenciálne nebezpečenstvo potknutia – obzvlášť prihliadajúc na deti a starších ľudí, ba čo viac pre vozíčkarov predstavujú neprekonateľnú prekážku. Roto dáva s inovatívnym komfortným prahom Patio Life presvedčivé riešenie: s plochou vodiacou koľajnicou nehrozí nebezpečenstvo potknutia a tým zabezpečuje bezbariérový prechod v najkrajšej forme.

Bezpečnosť na prvom mieste.

Táto technická inovácia zabezpečuje maximálnu bezpečnosť na hornej a dolnej hrane krídla. Dodatočné bezpečnostné hríbikové čapy, ktorých počet je závislý na výške krídla, extrémne sťažujú prípadné vlámanie sa vypáčením krídla. Ale Patio Life ponúka ešte viac: už spomínané špárové vetranie, ktoré zvonka nie je viditeľné - posuvné dvere resp. okná v polohe prevetrávania ostávajú v uzamknutej polohe. Ďalšie plus: Patio Life je možné dodatočne vybaviť magnetickými kontaktmi slúžiacimi na sledovanie stavu otvorenia - zamknutia - Roto MVS.