Roto DoorSafe – s bezpečnosťou väčší výber


DoorSafe vám ponúka inovatívny a obsiahly program viacbodových uzamykacích systémov , ktoré spĺňajú všetky technické požiadavky. Tak si môže každý vybrať podľa svojich požiadaviek so zreteľom na komfort a bezpečnosť.

Každý DoorSafe systém sa skladá z jedného hlavného zámku, prídavných uzamykacích bodov a rámových elementov (rámové diely). Pre vyššiu bezpečnosť dverí je možné doplniť až 5 prídavných uzamykacích bodov z ocele – bolcne, háky, V-čapy. Oproti každému uzamykaciemu bodu korešponduje na ráme rámový diel alebo celolištový element. Z rôznych možností si môžete vyskladať vlastné varianty až po triedu bezpečnosti WK3.

Viacbodové uzamykacie systémy však ponúkajú omnoho viac ako len bezpečnosť. Zabezpečujú aj to, že body ktoré ležia po celej výške dverí optimálne zabezpečujú priľnavosť krídla k rámu a tým vylepšujú zvukové a tepelno-technické parametre výrobku.


.
.

DoorSafe C
– Pri viacbodovom kľúčom uzamykateľnom systéme sa jediným kľúčom uzamykajú všetky prídavné body spolu so západkou hlavného zámku. Pohyb otáčania kľúča je plynulý a ľahký.

DoorSafe H – Systém zámkov uzamykaných kľučkou je tzv. dvojtaktný systém. V prvom takte sa za pomoci kľučky uzamknú prídavné body spolu s hlavným zámkom. V druhom takte sa systém aretuje (blokuje) kľúčom.

DoorSafe je mechanický základný systém pre všetky bežné typy dverných profilov. Ideálne doplnenie od Roto sú DoorSafe Tandeo (mechanický automatický viacbodový uzamykací systém) a DoorSafe Eneo (diaľkovo rádiovo ovládaný viacbodový uzamykací systém).