Roto DoorSafe Eneo C – „Sézam, otvor sa!” – pre vchodové dvere.


Roto vyvinulo elektromechanický uzamykací systém pre vchodové dvere , ktorý sa dá odomykať pohodlne za pomoci diaľkového ovládača. A otázku „ zamkol som vlastne” si už nikdy viacej nemusíte položiť, lebo dvere po pritiahnutí sa automaticky (podľa navoleného režimu) uzamknú. Viacbodový systém uzamyká na troch bodoch: tradične v strede cez jazýček a západku a dole a hore pomocou oceľových bolcňov alebo hákov. Na základe týchto skutočností vám systém ponúka vysokú odolnosť voči vlámaniu skĺbenú s vysokou úžitkovou hodnotou.

Pohodlnejšie sa dverný systém už ani nedá užívať. Dvere sa vám podriadia na povel a „Sézam, otvor sa”, môžete brať takmer doslovne. Popri ľahko programovateľnom 66-Bit-kódovanom diaľkovom ovládači, reaguje otvárací mechanizmus aj na príložné transpondre (kľúčenka), čítačky odtlačkov prstov, ale aj na iné kontrolné vstupné systémy. Mysleli sme však aj na bezbariérové prístupy a tak je do systému ľahko integrovateľný aj pohon na automatické otváranie dverí.

S režimami „deň” a „noc” systém DoorSafe Eneo C vychádza v ústrety rôznym zvyklostiam pohybu cez vchodové dvere ich užívateľov. Tak napríklad v dennom režime sa dvere po uzatvorení zavrú len cez jazýček zámku, kdežto v nočnom režime sa uzamykajú aj prídavné uzamykacie body.

DoorSafe Eneo C je vďaka svojim jednotným frézovacím obrazom (jednotné vzdialenosti prídavných zámkov) a jednoduchej montáži veľkým prínosom vo výrobnom procese. Prepojenie krídla s rámom sa prevádza cez káble s Plug and Play zástrčkami čo taktiež napomáha jednoduchosti pri montáži a chybné prepojenie je takmer vylúčené. Ďalším dôležitým aspektom je že systém Eneo si vystačí s jednoduchým profil cylindrom a nie je nutnosť použitia drahých voľnobežných cylindrických vložiek.

DoorSafe Eneo C je použiteľný ku všetkým bežne obchodovaným vchodovým dverám.