Značka kvality Roto je všade doma – v celom svete


Všade tam, kde používajú stavebné kovanie je vysoko pravdepodobné, že sa stretnete so značkou Roto. Bez ohľadu na to, kde na svete.

Pretože my všetky úlohy - bez ohľadu na to, či sú špecifické a individiuálne pre jednu krajinu – berieme veľmi vážne a zabezpečíme pre Vás ich optimálne riešenie. Pri každom vývoji je naším cieľom inteligetne skombinovať bezpečnosť, riadenie spotreby a pohodlie.

Spoločnosť Roto je v odbore priekopníkom inovácií a technicky vyspelých riešení.

Základom našeho viac ako 70-ročného úspechu sú okrem podnikateľskej vízie a dynamiky, aj bohaté skúsenosti. To všetko dopĺňa naša prítomnosť a servisné služby v celom svete.

Cieľavedomosť, kreativita, vedomosti a schopnosti nám pomohli získať dôveru architektov, remeselníkov a staviteľov. Ponúkame Vám produkty, ktoré prinášajú viditeľné a hmatateľné výhody. Presvedčte sa sami:

» Kovanie pre okná
» Kovanie pre dvere
» Elektronické diely