Sieť predajcov kovania Roto


ZAN GROUP, s. r. o. - stredisko Prievidza Tel: +421 (0)46 542 3085
Nadjazdová 2   +421 (0)915 397 206
971 01 Prievidza   +421 (0)915 397 207
  Fax: +421 (0)46 542 3085
  E-Mail: info@zan.sk
  Internet: www.zan.sk
Ján Žižka – ROTOSPOL Pánek – Žižka Tel: +421 (0)48 414 8311
Cementárenská 16 Fax: +421 (0)48 414 8312
974 01 Banská Bystrica E-Mail: rotospol@t-zones.sk
  Internet: www.rotospol.sk
Rotoline – Adriana Demovičová Tel: +421 (0)33 534 0781-2
Seleziánska 21 Fax: +421 (0)33 534 0783
970 01 Trnava 1 E-Mail: rotoline@stonline.sk
  Internet: www.rotolinett.sk
Danering, spol. s r.o. Tel: +421 (0)31 552 9224
Kračanská cesta 1179/46 Fax: +421 (0)31 552 7832
929 01 Dunajská Streda E-Mail: danering@nextra.sk
  Internet: www.danering.sk
Trade Mont s.r.o. Tel: +421 (0)41 500 6876
Dlhá 94 Fax: +421 (0)41 500 6877
010 09 Žilina E-Mail: trademont@trademont.sk
  Internet: www.trademont.sk
Meesenburg s.r.o. Tel: +421 (0)2 6453 13 11, -12
Cabanova 13/D Fax: +421 (0)2 6428 7520
841 02 Bratislava 42 E-Mail: predaj@meesenburg.sk
  Internet: www.meesenburg.sk
MB.Kovanie Tel: +421 (0)918 240 936
Pavla Horova 1/23 Fax:
080 01 Prešov E-Mail: obchod@mb-kovanie.sk
  Internet: mb-kovanie.sk